Home » SUPERBARRIO app Bulgaria

Политиката за поверителност на СуперКвартал

Приложението СуперКвартал е собственост на Каталунския институт за иновативна архитектура (https://iaac.net/). То е частично разработено в рамките на проект URBiNAT, който е финансиран с договор Nо 776783 от програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския съюз. URBiNAT се фокусира върху  обновяването и интеграцията на избрани жилищни градски квартали чрез иновативна и приобщаваща методика, включваща каталог от Базирани на природата решения (БПР) и подходи за реализирането им заедно с гражданите като част от изграждането на "Коридори на здравето". Проектът интегрира иновативни процеси на въвличане на гражданите в съвместно диагностициране, проектиране, изпълнение и наблюдение на БПР. Тези процеси се базират на опити и взаимодействия с гражданите чрез приобщаващ и етичен диалог  по време на проекта и след приключването му.  Така ще бъдат изградени по-тесни връзки между хората и публичните пространства в кварталите в подкрепа на социалната, икономическа и свързана с околната среда устойчивост. За повече информация посетете https://urbinat.eu/.

В този контекст, приложението СуперКвартал е създадено с цел да даде възможност на ползвателите му да участват в съвместен процес на проектиране на своя квартал. Чрез опростен и интуитивен интерфейс, който всеки потребител може да разбере, Приложението дава възможност за предлагането на решения за публичното пространство чрез поставяне и преместване до желаното място на предварително създадени триизмерни модули.

Тази Политика за поверителност дава разяснения за това, как нашата организация използва данните, които събираме от Вас когато използвате нашето Приложение:

i)        Цялостното събиране на данни и управлението им е в съответствие с действащия Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД) на Европейския съюз що се отнася до защитата на личните данни. За повече информация, моля посетете https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

ii)        Приложението СуперКвартал е безплатно.

iii)        Данните събирани чрез формата за вписване на гост-потребители и въпросите за оценка в края на играта са напълно анонимни, като за ползване на играта СуперКвартал не се изисква лична информация (като например име, презиме, електронен адрес и др.). Следователно не се събират лични данни.

iv)        Приложението СуперКвартал не използва и не съхранява IP адреса на устройството, от което е свалено.

v)        С цел анализиране на работата и функционалността на Приложението, СуперКвартал събира информация за броя на игрите и продължителността на всяка игра. Важно е да се има предвид, че този процес също е анонимен и не е свързан с каквито и да било лични данни.

vi)        Що се отнася до употребата и обработката на данни, важно е да се отбележи, че Приложението СуперКвартал не използва трети страни, за да събира, обработва и съхранява споменатите по-горе анонимизирани данни.

vii)        Споменатите по-горе данни (анонимизирани въпросници и работа на приложението) ще бъдат използвани само за целите на изследователския проект URBiNAT.

viii)        Съобразно с принципа на минимизиране заложен в ОРЗД, данните събирани от Приложението СуперКвартал ще бъдат съхранявани само в рамките на периода, обозначен като необходим за постигане на целите на изследователския проект URBiNAT. Максималното време за съхранение, определено от проекта URBiNAT, е 10 години.

ix)        Ако имате въпроси относно възприетите етични съображения и процедури към Приложението СуперКвартал за проекта URBiNAT или ако искате да зададете въпроси относно нарушаването на поверителността, можете да се свържете с Комисията по етика на проекта чрез директния канал на уебстраницата на проекта URBiNAT https://urbinat.eu/ethics.  Ако имате други въпроси относно политиката за поверителност на това Приложение, моля не се колебайте да се свържете с нас. Пишете ни на [email protected] или ни се обадете на +34 93 320 95 20.

 

Данните събирани чрез тези анонимни проучвания ще бъдат използвани само за целите на изследователския проект URBiNAT. Данните, които се събират ще бъдат съхранявани не повече от колкото е необходимо за постигане на целите на изследователския проект URBiNAT. Ако имате въпроси свързани с политиката за поверителност на това приложение, не се колебайте да се свържете с нас. Пишете ни на електрона поща [email protected]; Обаждайте ни се на телефон +34 93 320 95 20.